RISE satsar på VR-utbildning för industrin i Skellefteå

Skellefteå Campus

Forskningsinstitutet RISE etablerar test- och demonstrationsmiljön Vigeo på Campus Skellefteå i samarbete med Göteborgsregionens kompetensnav och med stöd av en rad andra partners.

Med den storskaliga kompetensomvandling Skellefteå står inför, och den utveckling av Campus Skellefteå det innebär, ser man stora fördelar med att bli nod till en ny testbädd inom RISE med fokus på livslångt lärande och kompetensförsörjning.

På Campus Skellefteå är man i form av ett Vinnovaprojekt redan igång med ett av de första projekten i testbädden, hur man kan använda XR-teknik och jobba tillsammans med lokala spelföretag för att utveckla framtidens utbildningar för processoperatörer i framtida batteriproduktion.

– Vi vet att vi kommer att behöva all tillgänglig kompetens i framtiden och det är en av de utmaningar vi arbetar aktivt med. Vi söker partnerskap och incitament som gör att vi tillsammans med industrin och det offentliga systemet kan attrahera ny arbetskraft till norra Sverige. Jag är oerhört glad för detta unika samarbete, säger, Kristina Sundin Jonsson, Kommundirektör Skellefteå kommun.

En av de inledande insatserna i den nationella satsningen av RISE är en VR-utbildning för industriella miljöer finansierad av Vinnova och i samarbete med LTU, Skellefteå, Northvolt och Skellefteås lokala aktörer. En matchningsplattform för kompetensförsörjning där företag med kompetensutvecklingsbehov kan möta utbildningsanordnare både för befintliga utbildningar, men också för att presentera utbildningar som det finns behov av. En första prototyp beräknas presenteras i januari 2021. Arbetet involverar en lång rad partners i Västra Götaland, inklusive AB Volvo, Volvo Cars och Fordonskomponentgruppen.

Genom Vigeo möjliggörs ytterligare utveckling och testning av digital infrastruktur, innovativa verktyg, strukturer och system för att stödja framväxandet av ett ekosystem för livslångt lärande på nationell nivå.

– Det är ett bra exempel på varför det är så bra att Campus Skellefteå blir en nod för denna testbädd, möjligheten att koppla ihop två starka utbildningsområden (spel och industri) för att forma framtidens lärande, i en tid av storskalig kompetensomvandling och behovet av att tänka nytt och hitta flexibla lösningar bli centralt. Lärdomarna från omställningen av fordonsindustrin är viktiga att lära från, och därför är konstellationen i övrigt intressant, säger Ida Lindh, strategiskt ansvarig Campus Skellefteå.

Som partners i Vigeo återfinns förutom Göteborgsregionens kompetensnav med Göteborgsregionen, Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen och Business Region Göteborg, även Arbetsförmedlingen, Northvolt, Fordonskomponentgruppen, Skellefteå kommun, Göteborgs universitet och Luleå tekniska universitet.