Optisk mätteknik och rymddata kan utveckla skogsindustrin

Medarbetare från Skogstekniska klustret.

En kartläggning av hur optisk mätteknik och satellitdata kan effektivisera skogsindustrin ska genomföras av Skogstekniska klustret, Adopticum och Vasa universitet.

Projektets syfte är att undersöka hur optisk mätteknik och satellitdata kan nyttjas för att effektivisera olika led inom den skogliga värdekedjan.

– Både optisk mätteknik och satellitdata har potential att bidra till nya lösningar som kan effektivisera olika verksamheter och på så sätt ge såväl innovationstakt som konkurrenskraft en rejäl skjuts – inte minst nu i pandemins spår, säger Kenth Johansson, vd på Adopticum.

Företag inom hela projektgeografin både i Sverige och i Finland välkomnas att delta i projektet för att få ökad kunskap om möjligheterna med optisk mätteknik och satellitdata.

Internationell samverkan

Samverkansprojektet genomförs i form av en förstudie på nio månader, med ambition om ett fortsättningsprojekt i nästa steg. Förstudien genomförs med stöd av Interreg Botnia-Atlantica, ett EU-program baserat på samverkan mellan nordliga regioner i Sverige, Finland och Norge. I projektet ingår Skogstekniska klustret och Adopticum på den svenska sidan, och Vasa universitet på den finska.

Förstudien startar i april och löper till och med december 2021.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom programmet Interreg Botnia-Atlantica, Region Västerbotten, Umeå kommun, Skellefteå kommun, Vasa universitet och Österbottens förbund.

Skogstekniska klustret

Skogstekniska klustret är en ekonomisk förening med ett 10-tal medlemsföretag som främjar innovationsutveckling inom skogsteknik.

Adopticum

Stiftelsen Adopticum är en innovationsstödjande verksamhet specialiserad på optisk mätteknik för att utveckla nya och innovativa tekniska lösningar som kan ge företag i norra Sverige ökad konkurrenskraft.

Vasa universitet

Plattformen för digital ekonomi vid Vasa universitet är en öppen forskningsplattform för tvärvetenskaplig forskning om innovationer som möjliggörs av teknologi och dess påverkan på individer, organisationer, industri och samhälle. Forskningsområden inkluderar AI, maskininlärning, automation och digitaliseringens påverkan på sätt att arbeta, kommunicera och skapa företag.