Från batterifabrik till eldrivna flygplan

Människor runt ett bord

Europas största batterifabrik, samverkan mellan industrier, eldrivna flygplan och smarta städer är satsningar som norra Sverige kan visa upp.

Att norra Sverige ligger långt fram inom energismart hållbar teknik stod klart när North Sweden Cleantechs frukostmöte på Grand Hôtel i Stockholm arrangerades 22 januari i samband med de mycket uppskattade Västerbottensveckorna, som firar 30 år 2020. Frukostmötet leddes av Peter Hedman, North Sweden Cleantech, och Maria Olofsson, Uminova Innovation.

En av de största investeringarna inom energiområdet i Sverige för närvarande är etableringen av Northvolts batterifabrik utanför Skellefteå. Bengt Ivansson, näringslivschef i Skellefteå, har varit med under hela resan från den första kontakten med Northvolt till att den 1,5 kilometer långa och 1 kilometer breda byggnaden nu börjar ta form.

– Det är Europas största hus och rör sig om 30 miljarder kronor som Northvolt investerar. I fabriken kommer 3 000 personer att arbeta, med alla kringliggande tjänster som behövs innebär det att 15 000 personer får jobb, säger Bengt Ivansson.

– Vi fick denna etablering för att vi kan visa på att vi har Europas renaste och billigaste energi, tack vare vattenkraften i norra Sverige, fortsätter Bengt Ivansson.

Flera av talarna pekade just på denna fördel som norra Sverige har av en förnyelsebar energi, en råvara som idag lockar internationellt stora aktörer att följa efter Northvolt och andra stora etableringar.

Bengt Ivansson underströk också vikten av ett fungerande samarbete mellan organisationer, offentlig sektor och företag för stora projekt som dessa.

Samarbete viktigt för tillväxt

Att samarbete, öppenhet och transparens är viktigt för tillväxt underströk också Martin Ärlestig, fabrikschef för Komatsu Forest, och Magnus Stenvall, affärsutvecklare Umeå Energi, när de presenterade en ny gemensam satsning på att bygga en samverkansplattform.

– Med samarbete hoppas vi på att nå längre i ett ekosystem för en hållbar framtid, säger Magnus Stenvall.

– Vi vill vara mer proaktiva och vara med och leda utvecklingen av hållbar utveckling i samhället. Vi tror på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, därför samarbetar vi för att hitta innovationer, fortsätter han.

Martin Ärlestig betonar att ambitionen med samverkan inte enbart handlar om affärer.

– Vi har skrivit ett samarbetsavtal kring våra värderingar och hur vi kan samverka kring dem, säger Martin Ärlestig.

Målet med den nya samverkansplattformen är att bygga ekosystem som kan bidra till den smarta hållbara staden med hållbar tillväxt. Fokus ska ligga på små och medelstora företag och stärka deras innovationskraft. I botten ligger en strävan efter att utveckla hållbara CO2-neutrala lösningar för att regionen med dess företag ska bli globala föredömen.

Elflyg och fjärrstyrda flygplatser

Robert Gyllroth, vd Örnsköldsvik Airport, och Björn Wahlström, forsknings- och innovationschef på Luftfartsverket, gav en mycket aktuell inblick i den snabba utvecklingen av eldrivna flygplan och autonoma självstyrande flygfarkoster, något som kan komma redan om fem år. De berättade även om hur Örnsköldsviks flygplats idag är fjärrstyrd och numera kan användas som testplats för ny teknik.

Åsa Fällman, biträdande näringslivschef Umeå kommun, och Joachim Nordin, vd Skellefteå Kraft, berättade om de satsningar som sker för närvarande med att utveckla en hållbar smart stad, både i Umeå och i Skellefteå.

Dessutom fick deltagarna flera inblickar i energilösningar som just nu sker på andra sidan Bottenviken i Österbotten.

Sammantaget gav frukostmötet möjlighet till nya kontakter mellan deltagarna och en stärkt bild av norra Sverige som en region för smarta hållbara energilösningar. Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör Region Västerbotten, stod för ett inledningsanförande.

Om North Sweden Cleantech

North Sweden Cleantech är en regional innovations- och exportplattform för grön teknik, ren energi och hållbara lösningar från Västerbotten och Örnsköldsvik. Plattformen projektleds av Uminova Innovation och Kompetensspridning i Umeå. Plattformen är grundad av Skellefteå kommun, Umeå kommun och Örnsköldsviks kommun, Västerbottens läns landsting, Region Västerbotten, Bostaden, Vakin, Umeå Energi, Skellefteå Kraft, Processum, Umeå Kommunföretag, Arctic Business Incubator och Uminova Innovation.