Artificiell intelligens ger nya lösningar för optiska mätsystem

Åsa Almström, Adopticum

Med ny finansiering i ryggen ska Adopticum kombinera artificiell intelligens och optisk mätteknik till nya innovativa lösningar.

Stiftelsen Adopticum, Skellefteå, har beviljats medel från Carl Wikströms stiftelse för att driva projektet AI för optiska mätsystem.

Projektet har sin bakgrund i det arbete Adopticum bedriver för att stärka regionens näringsliv inom teknikområdet optisk mätteknik.

– Det finns stora synergier mellan optisk mätteknik och AI. Optisk mätteknik stärker AI-området genom att underlätta den mödosamma processen med datainsamling. AI har i sin tur stora möjligheter för att bidra till ännu mer intelligenta optiska mätsystem, säger Åsa Almström, teknisk projektledare på Adopticum. 

Optisk mätteknik

Det finns många användningsområden för optisk mätteknik. Kameror som övervakar trafik, kontroll av flödet av timmerstockar på ett sågbruk eller mätning av trädvolymer vid skogsavverkning är bara några av ett stort antal olika områden där optisk mätteknik används.

De flesta av oss använder dagligen olika typer av AI-baserade tjänster utan att vi tänker på det. Det kan handla om att använda Googles sökmotor eller lyssna på musik som rekommenderats av Spotify. Enligt en rapport framtagen av Ledarna, AI bortom Hypen, är AI-mognaden hos svenska företag lägre än vad man tidigare trott, även om AI i många fall används i vardagen. Färre än var femte chef uppger att AI implementerats och används på deras arbetsplats trots att de ser att AI-lösningar skulle medföra både produktivitetsvinster och besparingar. Detta vill Adopticum bidra till att förändra. 

Under projektet kommer Adopticum att arbeta tillsammans med företag som idag har lösningar baserade på optisk mätteknik och undersöka hur dessa skulle kunna vidareutvecklas genom att använda AI.  

– Vi har de senaste sex åren bedrivit EU-projekt med regional medfinansiering från kommuner, regioner och privata bolag. Dessa har fokuserat på att höja insikten om möjligheterna med optisk mätteknik och att tillsammans med företag utveckla nya och innovativa lösningar. Projekten har gått jättebra och rönt stor uppmärksamhet även utanför vår region. Att nu få möjlighet att titta på hur AI kan nyttjas tillsammans med optisk mätteknik känns som ett naturligt nästa steg, säger Åsa Almström.  

Finansiären Carl Wikströms stiftelse är en allmännyttig stiftelse med huvudsyfte att stödja vetenskaplig forskning och undervisning som främjar den sysselsättningsskapande delen av landets näringsliv.