AI kan lösa propparna inom VA

Det kommunala investeringsbehovet inom vatten och avlopp under de kommande 20 åren uppskattas till över 100 miljarder kronor. Nu har utmaningarna och möjliga vägar framåt kartlagts i en ny rapport.
Vi ser att digitala lösningar är viktiga och där har vi i Sverige både stark forskning och samlad kompetens för smart vattenhanteringsteknik, säger Mats Johansson, senior advisor på Process IT Innovations, Umeå.

Vatten- och avloppssystemen står inför gigantiska utmaningar då allt fler människor flyttar in till städerna samtidigt som klimatförändringar i form av nederbörd och torka ökar påfrestningarna på VA-anläggningarna.
I den nya rapporten ”Digitaliseringens möjligheter inom processindustriell vatten- och avloppshantering”, framtagen av Vinnovas strategiska innovationsprogram Piia, Blue Institute och Process IT innovations, beskrivs förutsättningarna för framtidens smarta VA-system och behovet av att undersöka hur nya affärsmodeller kan påverka VA-verksamheten i stort och som del i digitala plattformar för den smarta staden.

Framtida affärsmodeller

 – VA-branschen är dels en processindustri, men också en nödvändig infrastruktur för många andra processindustrier. Det finns potential att lära mer och utveckla långsiktiga, klimatsmarta lösningar säger, Peter Wallin, programchef PiiA.

En ökad digitalisering kan ge bättre möjligheter att mäta olika parametrar, både fysiska, kemiska och ekonomiska, i VA-anläggningar. Artificiell intelligens är ett exempel.

 – AI kan både hantera och analysera stora mängder information för att överblicka situationen, säger Mats Johansson, senior advisor på Process IT Innovations i Umeå.

Han menar att VA-bolag och processindustrier har stora möjligheter att lära av varandra.
 – Det finns utrymme för ett varaktigt samarbetsorgan för fortsatt samverkan när det gäller underhåll, tekniska lösningar, processtyrning, mätning och säkerhet.

Säker infrastruktur

Den nya tekniken kan bidra till att göra infrastrukturen och de kommunala anläggningarna både effektivare och mer hållbara. Ett exempel på detta är Umeå-företaget Flow Below som just nu gör miljönytta på Österlen med senaste IoT-teknik. Flow Below arbetar för att säkerställa att rätt vatten rinner på rätt plats, t ex efter översvämningar eller när ledningar brister.

 –  Vi blir oftast inte medvetna om problemen förrän vatten rinner på fel plats och skador på infrastruktur och miljö blir stora. Här möjliggör digitaliseringen en våg av lösningar för att kartlägga hur våra ledningsnät är nergrävda. Vi kan också nyttja data, t ex flöden, temperaturer, nivåer och tryck för att hitta läckor och planera för resurseffektivt underhåll och exploatering, säger Fredrik Sahl, VD och grundare av Flow Below.

Läs mer

Bakom rapporten finns en bred uppslutning av aktörer, bland andra
Umeå universitet, Umeå och Vindels VA-bolag Vakin och Umeå Energi. Läs hela rapporten ”Digitaliseringens möjligheter inom processindustriell vatten- och avloppshantering” här.