Unikt samarbete för Digital Impact North invigt

Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet, och Peter Juneblad, näringslivschef Umeå kommun, knyter samband för samverkan inom Digital Impact North.

Symboliskt, genom att knyta samman ett band som hölls upp av två små robotar, invigdes samarbetet Digital Impact North den 21 februari av Umeå universitets rektor Hans Adolfsson och Umeå kommuns näringslivschef Peter Juneblad.

Det är ett samarbete som långsiktigt ska stärka och stödja samverkan mellan regionens offentliga och privata organisationer för ett framtida digitalt samhälle. Att det är en gemensam satsning märktes tydligt bland både talarna och det närmare hundratalet deltagarna. Här fanns representanter för Umeå universitet, Umeå kommun, Sveriges lantbruksuniversitet, forskningsinstitutet RISE, Region Västerbotten, Västerbottens handelskammare, ett flertal företag och andra organisationer.

Syftet är att skapa en stark drivkraft för regionens utveckling med samverkan som är öppen för partners från såväl offentlig sektor som privat.

Här nedan är några citat från talare som medverkade under invigningsdagen.

Hans Adolfsson, rektor, Umeå universitet
Hans Adolfsson, rektor, Umeå universitet

Hans Adolfsson, rektor, Umeå universitet:
”Vi ser många samhällsutmaningar framför oss som kan lösas genom AI och ny teknik, det kan bli möjligt genom en plattform som Digital Impact North. Vi behöver ett nära samarbete mellan akademin, offentlig sektor och näringslivet. Genom att göra saker tillsammans kan vi bli mycket starkare.”

Erik Elmroth, prefekt, Datavetenskap, Umeå universitet.
Erik Elmroth, prefekt, Datavetenskap, Umeå universitet.

Erik Elmroth, prefekt, Institutionen för datavetenskap:
”Vi skapar nu en stark motor för regionens utveckling. Det är insats för samverkan där universitetet tillsammans med andra aktörer i regionen kan skapa en hot spot.”

”Digital Impact North är ett initiativ som kan både attrahera och leverera när IT och artificiell intelligens är centralt för hela samhället. Vi kan attrahera talanger som forskare och studenter och även medarbetare till företag som är beroende av IT liksom offentliga organisationer och andra aktörer.”

Katrin Jonsson, prefekt, Informatik, Umeå universitet.
Katrin Jonsson, prefekt, Informatik, Umeå universitet.

Katrin Jonsson, prefekt, Institutionen för informatik:
”Tillsammans har vi närmare 200 forskare och 15 olika IT-utbildningar. Det innebär att vi kan utbilda ny kompetens och vara attraktiva för talanger och därigenom hjälpa företag och offentlig sektor att bli ännu bättre när det gäller IT och artificiell intelligens.”

Per Hallberg, prefekt, Tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet.
Per Hallberg, prefekt, Tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet.

Per Hallberg, prefekt, Institutionen för tekniks fysik och elektronik:
”Vi är glada över att vara en del av detta initiativ, tillsammans kommer vi att bygga styrka och få inspiration till nya idéer.”

Peter Juneblad, näringslivschef, Umeå kommun.
Peter Juneblad, näringslivschef, Umeå kommun.

Peter Juneblad, näringslivschef, Umeå kommun:
”Digital Impact North är ett verkligt viktigt initiativ för Umeå kommun att vara en del av. Det här känns grymt bra på alla sätt, inte minst för Umeå kommun att få stötta. Och skapa förutsättning med kunskap och AI, det kan säkerställa välfärden och tillväxt för näringslivet.”

”De saker vi gör tillsammans är oerhört viktigt för Umeås framtid. Det handlar för oss om att ta plats inte bara nationellt utan också i Europa. Umeå är den enda stad i Sverige som har en obruten tillväxt sedan 1810.”

Charlotta Erlandsdotter Berglund, Head of National Delivery Centers, Sogeti.
Charlotta Erlandsdotter Berglund, Head of National Delivery Centers, Sogeti.

Charlotta Erlandsdotter Berglund, Head of National Delivery Centers, Sogeti:
”Vi tycker det här är en jättebra samarbetsplattform, vi får en tydlighet i vad som finns här i regionen. Nästa steg är att se hur företag kan medverka. Det är samarbeten utifrån enkelhet som företag vill ha, och informationsspridning. Som tjänsteföretag möter vi många idéer hos kunder, här kan vi hitta en plattform där vi kan samarbeta med forskare. Det utbytet är mycket viktigt.”

Helena Lindgren, professor, Datavetenskap, Umeå universitet.
Helena Lindgren, professor, Datavetenskap, Umeå universitet.

Helena Lindgren, professor, Institutionen för datavetenskap:
”Jag vill också lyfta fram AI Competence for Sweden, en satsning finansierad av regeringen, för att öka kompetensen inom AI, inte minst för de som redan är ute i arbetslivet. Jag vill också hälsa alla välkomna till AI Fridays, som är ett tillfälle att få insyn i området.”

Magnus Rudehäll, digital strateg, Region Västerbotten.
Magnus Rudehäll, digital strateg, Region Västerbotten.

Magnus Rudehäll, digital strateg, Region Västerbotten:
”Fantastiskt roligt att få komma hit. Det här är första steget framåt för att tillsammans bli ännu starkare inom digitaliseringsområdet. Vi behöver ha en bredd och få med alla, men också arbeta med spets. Kan vi göra det tillsammans, då är Digital Impact North en väldigt god förutsättning.”

Albert Edman, Head of Development, RISE.
Albert Edman, Head of Development, RISE.

Albert Edman, Head of Development, RISE:
”Den här dagen visar på styrkan i att det är lätt att samarbeta i Umeå, här finns förutsättningar som är intressant nationellt men också internationellt konkurrenskraftigt. Sverige ska bli en internationell förebild.”

Göran Ståhl, dekan, Sveriges lantbruksuniversitet.
Göran Ståhl, dekan, Sveriges lantbruksuniversitet.

Göran Ståhl, dekan, Sveriges lantbruksuniversitet:
”Vi vill verkligen bidra till detta initiativ, både i ett kort och ett långt perspektiv. Vi ser fram mot spännande samarbeten inom ramen för Digital Impact North.”

Clas Ahlm, forsknings- och utvecklingsdirektör, Region Västerbotten.
Clas Ahlm, forsknings- och utvecklingsdirektör, Region Västerbotten.

Clas Ahlm, forsknings- och utvecklingsdirektör, Region Västerbotten:
”Jag representerar medicin och vårdområdet inom vilket AI är ett mycket viktigt verktyg för utveckling av vård. Vi är mycket glada över att vara en del av samverkan inom Digital Impact north, inte minst inom AI.”

Kenneth Bodin, vd Algoryx och drivande för Digitech, Västerbottens handelskammare.
Kenneth Bodin, vd Algoryx och drivande för Digitech, Västerbottens handelskammare.

Kenneth Bodin, vd Algoryx och drivande för Digitech, Västerbottens handelskammare:
”Digital Impact North har många överlappningar mot andra initiativ, jag ser många möjligheter i detta, inte minst mot Digitech inom Västerbottens Handelskammare.”