Omfattande rekrytering till världsledande molnforskning vid Umeå universitet

Erik Elmroth, professor vid institutionen för datavetenskap

Smartphones, IoT, självkörande bilar och toppmodern sjukvård – allt bygger på att molnen som lagrar data, fungerar. Nu rekryteras hela 15 nya medarbetare till forskargruppen Autonomous Distributed Systems Lab vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet, som därmed stärker sin internationella position inom distribuerade system.

– Det är en massiv satsning som kommer att ta vår forskning till nästa nivå. Vi stärker vår position ytterligare, såväl nationellt som internationellt, säger Erik Elmroth, professor och en av fem forskningsledare i ADS Lab. 

Grunden för moderna system

Distribuerade system är en klassisk datavetenskaplig disciplin som gått från att vara en nisch inom datavetenskap till att utgöra grunden för praktiskt taget alla IT-system; på webben, i molnet och i smartphones, produktionsprocesser, självkörande fordon och sjukvård.

Forskargruppen Autonomous Distributed Systems Lab, som består av 20 medarbetare och leds av fem forskningsledare, rekryterar nu för flera projekt med finansiering från Kempestiftelserna, Wallenberg AI, Autonomous Distributed Systems and Software Program, (WASP), samt det strategiska forskningsprogrammet eSSENCE.
– Vi söker biträdande universitetslektorer som breddar gruppens expertis på lång sikt men också ett stort antal postdoktorer och doktorander som bidrar inom specifika projekt, säger Erik Elmroth.

Energieffektiva moln

De moderna systemen växer snabbt i omfattning och komplexitet samtidigt som kraven på prestanda, tillgänglighet och tillförlitlighet ökar. 

– Energieffektivitet för stora mjukvarustystem har under de senaste åren blivit alltmer centralt och är också ett av de områden vi fokuserar på, säger Paul Townend, universitetslektor vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet och en av ADS Labs forskningsledare. 

Utvecklingen, som till exempel innebär smarta städer och sjäkvkörande bilar som guidas av automatiska trafikledningssystem, kräver en utveckling av programvaror som direkt kan köras i molnet med hög prestanda och tillförlitlighet. 

– För vår forskning skapar det nya behov av automatiska och intelligenta lösningar för resurshantering, inte bara av infrastrukturen utan också av applikationerna som nyttjar den, säger Johan Tordsson, universitetslektor vid institutionen för datavetenskap samt forskningsledare. 

Nu utvecklar forskarna vid Autonomous Distributed Systems Lab bland annat grunden för denna accelererande tillväxt av Internet of Things, (IoT) i form av Mobile Edge Cloud där bearbetning av data görs närmare slutanvändaren och där data hämtas in. 

– Det är ett framväxande paradigm där vi kombinerar datorer, kommunikation och lagringskapacitet i utkanten av nätverken, säger universitetslektor P-O Östberg.

Samarbete med internationella IT-bolag

Den tvärvetenskapliga forskningen vid institutionen för datavetenskap bedrivs i samarbete med företag som Ericsson, Intel, IBM, Google, Red Hat och Titeto Evry, samt akademiska samarbetspartners på University of Massachusetts Amherst, Leeds University, Princeton University, Carnegie Mellon University, Lunds universitet, KTH, Chalmers och Uppsala universitet.  Syftet är att utveckla framtidens autonoma system för att hantera resurser och applikationer i distribuerade datormoln. 

En aspekt av autonom hantering av systemen är att identifiera när saker går fel. ADS Lab arbetar därför också framgångsrikt med spårning och diagnos av systemproblem.
 – Detta är ytterligare ett mycket viktigt område i storskaliga system då avbrott påverkar både slutanvändare och varumärkets rykte, avslutar Monowar Bhuyan, biträdande lektor och forskningsledare.