Miljonstöd ska ge strokedrabbade unik träning

Brain Stimulation utvecklar teknik för rehabilitering av strokepatienter.

Umeåbolaget Brain Stimulation får miljonstöd till unik metod för strokerehabilitering. Siktet är nu inställt på internationellt genomslag.

Brain Stimulation får 1,2 miljoner kronor i stöd från Region Västerbotten och Tillväxtverket för att vidareutveckla sin unika metod RehAtt och hjälpa strokepatienter att få en mer effektiv rehabilitering hela vägen från vårdklinik till att sedan fortsätta i hemmet. Den metod som bolaget tar fram bygger på en helt ny teknik som med hjälp av individuellt anpassad intensiv träning ska kunna ger en varaktig förbättring av funktioner hos den strokedrabbade.

Unik metod

En stor fördel med metoden är att den ger möjlighet till intensiv och motiverande rehabilitering i hemmet med stöd av rehab-team eller terapeut på distans. Vi ser också att vår innovation ökar förutsättningar för en mer jämlik vård för alla, inte minst i glesbygd, men också på andra platser i världen där strokedrabbade av olika skäl inte har tillgång eller närhet till vård, säger Fredrik Jonsson, vd på Brain Stimulation.

Den metod som Brain Stimulation utvecklar bygger på en teknik som kallas AR, Augmented Reality eller MR, Mixed Reality som introducerats av Microsoft med produkten Hololens. Det är en innovativ teknisk plattform i form av smarta glasögon genom vilka interaktiva hologram placeras i rummet för att kunna ge unik träningseffekt i vardagslivet. Genom att stimulera syn, hörsel och känsel, och registrera den strokedrabbade användarens beteende kan träningen anpassas individuellt. Telemedicin finns också inbyggt i den lättanvända utrustningen som har dator, skärm och hörlurar inbyggt i de smarta glasögonen.

– Tekniken samlar in viktiga data om hur användaren rör ögon, huvud och händer vilket ger stora möjligheter till forskning och utveckling av skräddarsydda rehabiliteringsprogram med hjälp av artificiell intelligens, säger Helena Fordell, forskare och grundare av Brain Stimulation. Innovationsstödet är avgörande för att kunna ta erfarenheter från forskningen till att göra nytta som innovativa produkter i vården, så vi är tacksamma.

Stroke i Sverige

Behovet av effektiva rehabiliteringsmetoder efter stroke är enormt. Stroke är en av de vanligaste orsakerna till långsiktig funktionsnedsättning och behovet av hjälp i vardagslivet är stort. I Sverige får cirka 25 000 personer stroke varje år och det är den sjukdom som kräver flest vårddagar i sjukvården och kostar samhället 18 miljarder per år.

Internationell marknad

Marknaden för produkter inom strokerehabilitering är mycket stor, också internationellt. I Europa finns närmare 4 500 strokekliniker och i USA 3 200, många av dessa kan bli direkt potentiella kunder för en produkt som RehAtt. Marknaden för stroke-rehabilitering i Europa är en miljardmarknad med stor tillväxt.

– I kombination med vår mjukvara och den unika vetenskapliga grund vi har finns goda förutsättningar för oss att kunna vara först på marknaden med vår metod, säger Fredrik Jonsson.

– Brain Stimulations mål är att nå 20 procent av marknaden inom 5-7 år med växande närvaro på en global marknad, vår metod och plattform har alla förutsättningar att möta de nationella och internationella riktlinjer som nu växer fram kring rehabilitering, digitalisering och hemvård. fortsätter Fredrik Jonsson.

Brain Stimulations metod ligger i framkant inom strokeforskning och intresse finns redan etablerat med ledande strokeforskare i världen som vill vara delaktiga i den fortsatta utvecklingen. Samarbete är exempelvis etablerat med universitetssjukhus i Nederländerna, Storbritannien, Finland, Italien och Schweiz.

Grundat i Umeå

Brain Stimulation är ett bolag bildat med stöd från Uminova Innovation, Almi och Umeå Biotech Incubator knutna till Umeå universitet och Umeå varifrån verksamheten också utgår. Bolagets grundare läkaren Helena Fordell verkar parallellt med sitt engagemang i bolaget, som kliniker på Norrlands universitetssjukhus och som forskare vid Institutionen för Klinisk Vetenskap, enheten Neurovetenskap. Företaget har således en mycket stark koppling till klinisk verksamhet, till Umeå och till regionen.

Framtidsutsikter

Totalt räknar Brain Stimulation med att på kort tid växa till över 10 personer. Att verksamheten har sin bas i Umeå innebär en fortsatt mycket stark koppling till Norrlands universitetssjukhus för forskning och utveckling. Företaget kommer i sin framtida utveckling också att sondera möjligheterna till att bredda produktens omfattning och användningsområde vid andra typer av hjärnskador och handikapp.