Nordea Summit North

2 oktober 2023 | 08:00 - 5 oktober 2023 | 17:00

Norra Sverige står inför en historisk tillväxtfas och ett växande kompetensbehov. Vi har skapat Nordea Summit North för att sätta ljuset på de stora investeringar som nu sker i regionen, och som kommer att skapa inflyttning och behov av kompetens och kapital. Där har vi som bank en viktig roll att spela i omställningen – att hjälpa våra kunder med grön finansiering, nätverk och expertis.

Nordea sammanför under evenemanget näringsliv, investerare och experter för att belysa och starta dialog.

Nordea Summit North pågår den 2-5 oktober 2023 i Norrbotten och Västerbotten, fysiskt på plats men också i digitala kanaler med livesända event.

Du är välkommen att lyssna in på ett spännande panelsamtal med företrädare från Nordea och aktörer i norra Sverige. Temat för årets panelsamtal är ”Hur bygger vi attraktiva och hållbara samhällen”.