Hur stärker vi morgondagens kliniska forskningsmiljöer?

22 februari 2024 | 08:00 - 16:00

Hur stärker vi kliniska forskningsmiljöer för morgondagens patienter?

 

Arrangör: Medicinska fakulteten & Norra Sjukvårdsregionen
Tema: Clinical Register Research

Program

08.00-08.30 Registrering
08.30-09.00 Introduktion – Vikten av klinisk forskning – Göran Larsson, docent och FoU-chef Region Västerbotten; Anders Behndig, Professor, Institutionen för klinisk vetenskap, Medicinsk Fakultet, Umeå Universitet, registerhållare, Nationella Kataraktregistret.

Vad finns det för register?

09.00-09.15 Digital decision support and surveillance – Andreas Winroth, specialistläkare, vårdhygien, Inst. för Klinisk Mikrobiologi
09.15-09.30 Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) – Ritva Kiiski Berggren, överläkare AnIva. Styrelseledamot och FoU-ansvarig, SIR
09.30-09.45 Luftvägsregistret – Caroline Stridsman, docent och specialistsjuksköterska, registerhållare, Sunderby sjukhus

09.45-10.45 Fika med en expert: Vilka register finns?

  • Luftvägsregistret – Caroline Stridsman (fikarum 1)
  • SIR – Ritva Kiiski Berggren (fikarum 2)
  • Digital surveillance – Andreas Winroth (fikarum 3)
Klinisk registerforskning

10.45-11.00 Hjärt-kärlkomplikationer vid virusinfektioner – Anne-Marie Fors Connolly, docent, ST-läkare, Inst. för Klinisk Mikrobiologi, UmU & Klinisk Mikrobiologi, Laboratoriemedicin, Region Västerbotten
11.00-11.20 Medfödda hjärtfel – Annika Bay, sjuksköterska, lektor, Inst. för Omvårdnad
11.20-11.40 Registerforskning och intervjuer för bättre pandemiberedskap i äldrevården – Annica Backman, sjuksköterska och lektor, Inst. för Omvårdad; Johanna Pettersson (doktorand), Inst. för mikrobiologi
11.40-12.00 Samkörning av flera register för forskning – Christel Häggström, docent, Registercentrum Norr

12.00 – 13.00 Lunch

Vad ska jag tänka på vid registerforskning

13.00-13.20 Juridik – Marit Juselius, universitetsjurist, Umeå Universitet
13.20-13.40 Etik – Christel Häggström, docent, registercentrum Norr
13.40-14.00 Datasäkerhet – Fredrik Granström, IT-ledare vid ITS & Ingegerd Stenlund, Systemingenjör och Informations och IT-säkerhetsrådgivare

14.00-15.00 Fika med en expert: Fall-gropar

  • Statistikhjälp – Registercentrum Norr (fikarum 1)
  • Juridik – Marit Juselius (fikarum 2)
  • Etik – Christel Häggström (fikarum 3)
  • Datasäkerhet – Fredrik Granström, IT-ledare vid ITS & Ingegerd Stenlund, Systemingenjör, Informations- och IT-säkerhetsrådgivare (fikarum 4)

15.00-15.15 Hjälp med statistik – Registercentrum Norr
15.15-15.30 Hur gör jag för att få ut känsliga data från register? – Gabriel Granåsen
15.30-16.00 Sammanfattning av dagen – Göran Larsson