#frAIday: Automatiseringens ironi – Mänskliga användare i AI-eran

8 december 2023 | 12:15 - 13:00

Detta event, som vanligtvis endast hålls via Zoom, kommer denna gång även äga rum i MIT.A.216 på Umeå Universitet. Talaren kommer att finnas på plats och en enkel lunch serveras till de 20 första som dyker upp. Ni är välkomna att ta med er egen lunch om ni önskar. Välkomna!

1983, när jag var två år gammal, publicerade Lisanne Bainbridge en artikel som har blivit en klassiker inom robotik och automation. I artikeln, med titeln ”Ironies of automation”, diskuteras den mänskliga operatörens roll i en industri som blir alltmer automatiserad, och den framväxande arbetsfördelningen presenteras som en ironi. I atomiseringens tidsålder förväntas den mänskliga operatören ta över först när saker går fel, men med minskad insikt i alltmer automatiserade system. Nu, 40 år senare, befinner vi oss mitt i en ny våg av automatisering av många typer av jobb, även utanför industrin, och Bainbridges arbete framstår som mer relevant än någonsin. Jag, docent Erik Billing, kommer att presentera min syn på hur digitaliseringen påverkar användarnas kompetens genom att blanda den senaste utvecklingen inom människa-robot-interaktion och virtual reality-träning med den historiska rörelse som ofta kallas ”deskilling”.