Digitala väggar kan ersätta din TV

Digital vägg

Inom några år kan digitala väggar ersätta TV-apparaten i våra hem. Vad det innebär för våra liv har forskare vid Designhögskolan i Umeå undersökt.

I sin forskning har Morteza Abdipour på Designhögskolan undersökt hur digitala väggar i framtidens hem kan komma att påverka hur vi planerar våra hushåll och vilken inverkan de kan få på vårt vardagliga beteende. Han presenterar sin licentiatavhandling den 10 mars vid Umeå universitet.

Få kulturella skeenden har inspirerat en revolution i våra hem mer än TV:ns intåg på 1950-talet. Den sociala dynamiken och vardagsrummets inredning hade förändrats för alltid. Introduktionen av den så kallade digitala väggen kan komma att få lika omvälvande och långtgående konsekvenser. Om tiotalet år kan våra vardagsrumsväggar vara täckta av digitalt e-papper, istället för tapeter. Det är en home makover som tveklöst skulle få en stor påverkan på vårt dagliga liv.

Men vad skulle de faktiska konsekvenserna bli? I sin licentiatavhandling försöker Morteza Abdipour på Designhögskolan vid Umeå universitet ta reda på det.

Största delen av Morteza Abdipours licentiatstudier spenderade han med att observera deltagare som interagerade med en fullt utrustad digital vägg, upprättad i det unika forskningslabbet Design Research Lab på Mittuniversitetet. Här kunde han testa alla aspekter av den digitala väggen och utföra olika designexperiment för att samla in data medan människor upplevde och interagerade med den nya tekniken.

– Labbet gav mig en plattform för att förstå användarupplevelser och de barriärer för interaktion som deltagarna upplevde i en simulerad hemmiljö. Experimenten gav flera intressanta insikter om den synliga och osynliga påverkan som den digitala väggen kan få i våra framtida hem, säger Morteza Abdipour.

Den synliga och osynliga effekten av digitala väggar

Den omedelbart synliga påverkan av den digitala väggen observerades redan under den första fasen av experiment. Här kunde Morteza Abdipour notera att deltagarna snabbt började flytta runt och reducera antalet saker i rummet: såsom möbler, bokhyllor och tv-apparaten. De medverkande uttryckte ett behov efter en inredning som var bättre anpassad för att interagera med den digitala väggen. De efterfrågade också nya typer av möbler som matchade de kroppspositioner som följde när de interagerade med den nya tekniken. Andra deltagare eftersökte välvda väggar för att främja den interaktiva upplevelsen.

De osynliga påföljderna av den digitala väggen upptäcktes främst under det avslutande forskningsarbetet när Morteza Abdipour gick tillbaka och tittade på videoinspelningarna av sessionerna. Då insåg han att den digitala väggen skapar en osynlig dragningskraft mot mitten av rummet. Han kunde se att det digitala innehållet tycktes bära en icke synbar vikt och volym som ockuperade rummet och starkt påverkade människorna i det.

Det digitala kraftfältet påverkade hur de rörde sig och formade också deras interaktioner med varandra.

– Kraften i det digitala innehållet på väggen tycktes skjuta saker och ting på ett visst avstånd från väggen, mot mitten av rummet. Det skapar en nästan osynlig massa eller substans mellan deltagarna och den digitala väggen. TV:n har förvisso en liknande effekt, men i ett rum där tre av fyra väggar är digitala multipliceras den effekten radikalt, säger Morteza Abdipour.

Anpassningen till en digitaliserad vardag

Den digitala väggen representerar sannolikt ett stort steg i den fortsatta digitaliseringen av vår vardag. Dagens digitala produkter – smartphones, wearables (bärbar teknik) och virtuella hemassistenter – blir redan alltmer sammanflätade med alla aspekter av våra liv, och har således börjat påverka mänskligt beteende på en djupare nivå.

Enligt Morteza Abdipour faller ett stort ansvar på designers och designforskares axlar att utforska olika scenarier för att förstå de långtgående konsekvenserna av en produkt som den digitala väggen.

– Mitt mål är att skapa medvetenhet för framtidens designers, teknikföretag och människor. Genom att vi tar in den digitala väggen i våra vardagsrum kommer den gradvis att forma oss och vårt dagliga beteende, precis som smartphonen har gjort. Med en sådan kraftfull teknik i våra hem kommer vi att börja förändra så mycket. Inte bara saker och inredning, utan även vårt beteende och i förlängningen kanske också våra värderingar. Målet med min forskning är att synliggöra dessa potentiella osynliga förändringar så att vi kan anpassa oss på bästa sätt, säger Morteza Abdipour.

Läs hela avhandlingen.

Morteza Abdipour har en magisterexamen i industridesign från Mittuniversitetet med fokus på ‘Design för alla’. Efter studierna arbetade han som forskningsassistent på Mittuniversitetet med att utveckla konceptet Design Research Lab. Syftet med labbet är att skapa olika designscenarier för att hjälpa forskare och designers att identifiera effekterna av designlösningar på användarnas beteende i designutvärderingsprocessen. Hans licentiatavhandling är det första doktorandstudiesamarbetet mellan Institutionen för Design vid Mittuniversitetet och Designhögskolan vid Umeå universitet.