Algoryx

Till vänster en skärmdump ur Algoryx demonstrationsvideo av AGXUnity. Till höger grundarna av företaget, Martin Servin, Claude Lacoursière, Anders Backman och Kenneth Bodin.

Nya kunder väntar över hela världen för Algoryx

AI-styrda simuleringar för robotar, fartyg och tunga fordon har gjort att Umeåföretaget Algoryx når ut i världen. När företagets populära produkt AGX Dynamics nu kopplas till spelutvecklingsplattformen Unity3D kan ännu fler kundgrupper nås.