Hoppa till innehåll

Skellefteå

Under 2019 ökade invånarantalet i Skellefteå med 122 personer. Det visar SCB:s senaste statistikrapport. Bakom den siffran döljer sig bland annat ett positivt flyttnetto och färre döda.

– Det finns en stark framtidstro i Skellefteå och det känns bra med en positiv befolkningsutveckling. Det påbörjade arbetet med att utveckla bygden kommer att synas allt tydligare i framtida befolkningsstatistik, säger Lorents Burman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Skellefteå har norra Sveriges starkaste och mest teknikintensiva näringsliv. Här finns en mix av framgångsrika världsledande företag, högt tekniskt kunnande och spetsteknologier. Skellefteå är en stor exportstad med internationella besökare från hela världen och sett till antal medborgare har Skellefteå i många år legat högt på listan över landets mest företagstäta kommuner.

Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt grunden för många framgångsrika entreprenörer och världskända företag. Skellefteå är idag en modern och snabbväxande region som attraherar talangfulla människor från hela världen. Skellefteå har genom åren förändrats men förmågan att ge idéerna plats är fortfarande grunden i näringslivets framgångar

Den snabbast växande sektorn med nya företag och nyanställningar är tjänstesektorn med IT och digital cross media som spjutspets.

Byggstart av Northvolts batterifabrik

Byggandet av Northvolt Ett, Europas största fabrik för produktion av lithium-ionbatterier, startade under 2019. Redan i mars 2018 inleddes markberedningsarbeten av olika slag på platsen där Northvolt Ett nu byggs. När fabriken är fullt utbyggd kommer den att producera totalt 32 GWh batterikapacitet per år.

För Skellefteås del innebär etableringen av Northvolt Ett en expansiv lokal och regional utveckling som förväntas generera mellan 2000 och 2500 direkta arbetstillfällen.

– Skellefteå har visat att vi har de förutsättningar som krävs för en etablering i den här storleken. Vi ligger bra till med förberedelserna inför den tillväxt som det här innebär och planerar bland annat för 7000 nya bostäder. Dialogen med regeringen, EU, länsstyrelsen, regionen, universiteten, andra utbildningsaktörer och näringslivet är positiv. Alla är väl medvetna om vilka utmaningar vi står inför och vi har deras stöd, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå.

För Skellefteå är Northvolt en lika viktig som avgörande faktor för kommunens utveckling mot det hållbara samhället. Etableringen i Skellefteå bidrar också till att Europa på allvar kan snabba på utvecklingen av elektrifieringen.

– På det här sättet bidrar både Skellefteå och Sverige till Europas konkurrenskraft när det gäller elektrifieringen. Vi har kommit så här långt tack vare ett gott samarbete med såväl våra invånare och vårt näringsliv som med kommunerna och regionerna, säger Kristina Sundin Jonsson.