Hoppa till innehåll

Regionen

Digital Impact North lyfter fram en region i norra Sverige som präglas av stark forskning och utbildning, långt utvecklad digitalisering, smarta innovationer, framgångsrika företag, stort engagemang i hållbarhet och klimatvänliga lösningar och inte minst en samverkan mellan olika aktörer som ger genomslag.

Västerbotten är landets näst största län och till ytan något större än en åttondel av Sveriges totala landareal. Här finns allt från slättlandskapen vid norra Bottenviken och en skärgård med sandiga öar, till inlandets omväxlande barrskog, myrar och fjällhedar, och högfjällsregionen med branta fjäll och glaciärer. Läs mer om regionfakta.

I Västerbotten bor ca 272 000 invånare (2019) och de större städerna Umeå och Skellefteå präglas av hög innovationskraft med många startupbolag, framstående större företag och närhet till forskning och utbildning. Men inte bara de större städerna utan hela länet kan visa upp många exempel på starkt entreprenörskap och inte minst en förmåga att ta tillvara på de enormt rika naturresurserna inom skog, vattenkraft och vindkraft.

Läs mer om Umeå.
Läs mer om Skellefteå.
Se filmer om regionen.