Hoppa till innehåll

Om Digital Impact North

Digital Impact North är ett initiativ för att skapa en av Europas ledande regioner inom IT, artificiell intelligens och digitalisering, känd för att leverera och attrahera genom gränsöverskridande samverkan.

Initiativet är taget av Umeå universitet och dess IT-institutioner, tillsammans med Region Västerbotten, Umeå kommun, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), RISE och Umeå Science Park för att tillsammans med företag, kommuner och forskningsaktörer i norra Sverige etablera regionen som ett internationellt starkt område för utveckling av det framtida digitala samhället.

Det är en region som på högsta internationella nivå skapar kunskap, innovationer, tekniklösningar och tillväxtbolag och som attraherar talanger, företag, finansiärer och investerare trots allt tuffare globala konkurrensklimat.

Det är en region genomsyrad av en internationellt konkurrenskraftig IT-sektor, ett innovativt och expansivt näringsliv, en stark forskning, ledande utbildningar och ett växande antal aktörer, fast beslutna att göra skillnad i en värld under ett accelererande och digitalt influerat förändringstryck.

Vision

Visionen bakom Digital Impact North är att skapa en av de ledande regionerna i världen vad gäller strategisk digitalisering och ett smart hållbart samhälle. Ett samhälle som ses som banbrytande inom basindustri, hälsa, samhällsplanering och som internationellt ledande inom ett antal IT-relaterade kunskaps- och teknikområden.

Mission

Initiativets mission är att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla de organisationer i regionen som vill förnyas genom digitalisering, förstärkas genom intelligenta digitala lösningar och för den regionala IT-sektorns alla företag och forskare som vill skapa innovationer, kunskaper och utbildningar inom digitala lösningar på internationellt ledande nivå.

Accelerera, lyfta och stärka

Ansatsen för att etablera regionen som europeiskt ledande inom strategisk digitalisering och det smarta hållbara samhället bygger på ett antal delstrategier. Bland annat att:

  • Accelerera regionens innovations- och förnyelsetakt genom gemensamma innovations- och projektstrategier.
  • Lyfta regionens kunskaps- och kompetensnivåer inom IT och artificiell intelligens genom breda satsningar på forskning, utbildning, omvärldsanalyser, framsynsprocesser, kunskapsspridning, etc.
  • Stärka regionens attraktions- och förnyelsekraft genom gemensamma kommunikations- och nätverksstrategier.

Genom regional samverkan över kunskaps-, teknik-, organisations-, sektors- och platsgränser ska Digital Impact North:

  • Bidra till ett gemensamt varumärkes-, värdegrunds- och kulturbyggande, med stärkt global attraktionskraft och stärkt identitet hos regionens individer och aktörer.
  • Göra det enkelt och lockande för regionala aktörer att ansluta, och själva bli en del av initiativet, oavsett om man kommer från näringsliv, akademi eller samhälle.
  • Göra det lätt för alla aktörer att själva lägga till nya kunskapsdrivande resurser som events, mötesplatser, omvärldsanalyser, forskningsresultat och utbildningar och därigenom bidra till stigande kunskaps- och kompetensnivåer i regionen.
  • Göra det lätt att även utveckla och lägga till innovationsdrivande resurser som projektkontor, verksamhetsutvecklingsenheter, labb- och experimentmiljöer, testbäddar, seminariestrukturer etc, och därigenom bidra till regionens innovationstempo och projektintensitet över områdets kunskaps- och sektorsgränser.

Regional utveckling och samverkan

Digital Impact North ska bidra till regional utveckling och det smarta hållbara samhället baserat på en kraftfull samverkan mellan en växande och alltmer konkurrenskraftig IT-sektor, en IT-forskning som är ledande inom alltfler kunskapsområden, en IT-utbildning som kan leverera den kompetens som efterfrågas, och ett växande antal organisationer som betraktas som banbrytande inom sina respektive sektorer. Initiativet kommer att lyckas genom att de flesta pusselbitar redan är på plats och en långsiktig plan för hur processen ska drivas framåt.

Internationellt omtalad

År 2030 ska regionen vara internationellt omtalad för sina sätt att skapa samverkan och sin förmåga att ständigt leverera nya viktiga lösningar, insikter och ansatser som bidrar till förnyelse och hållbarhet av hela bransch- och samhällsekosystem.

Hantera samhällsutmaningar

När talangfulla individer, forskargrupper, företag, investerare, samhällsföreträdare och andra aktörer samlas i varandras närhet skapas även nya kunskaps-, teknik- och sektorsöverskridande möjligheter, som kan adressera och hantera större samhällsutmaningar inom exempelvis Agenda 2030.

Att stärka den regionala förmågan att möta samhällsutmaningar är en uttalad ambition för Digital Impact North!