Det behövs ett gemensamt regelverk för AI i Europa, menar Hans Adolfsson, rektor, och Virginia Dignum, professor inom AI och etik, som kommentar till det svar som Umeå universitet lämnat på EU-kommissionens vitbok om AI.
Forskning

Umeå universitets svar på europeisk plan för AI

EU-kommissionen har publicerat en så kallad vitbok för artificiell intelligens (AI) med syfte att bidra till ett ekosystem av spetskompetens och förtroende för AI i Europa. Medborgare och intressenter har bjudits in att lämna sina synpunkter i en konsultation. Umeå universitet har nu gett sitt yttrande till EU-kommissionen. […]