Vill du veta mer om Digital Impact North?
Kontakta:

Projektkontor vid Umeå universitet
Digital Impact North
Datavetenskap, Umeå universitet
901 87 Umeå, Sweden

Mats Johansson, projektsamordnare
Tel: 090-786 65 07, 070-585 87 07

Tobias Tovedal, projektsamordnare
Tel: 090-786 59 04

Mikael Hansson, nyhetschef/redaktör
Tel: 070-553 06 18