Kontakt

Vill du veta mer om Digital Impact North?
Kontakta:

Projektkontor vid Umeå universitet
Digital Impact North
Datavetenskap, Umeå universitet
901 87 Umeå, Sweden

Mats Johansson, projektsamordnare
Tel: 090-786 65 07, 070-585 87 07

Victoria Skeidsvoll, kommunikatör
090-786 75 20

Petra Wester, kommunikatör
090-786 57 90

Mikael Hansson, Redaktör
Tel: 070-553 06 18